Ben Şair Değilim

Ben şair değilim bilmem şiir yazmayı               
Beceremem öyle kelimelerle oynamayı
Yüreğimde ki dökülür mısralara
Sen düşersin aklıma öyle ansızın
Beliril karşımda oturur hayalin
Seni düşünür ,sana anlatırım yüreğimdeki acıyı
Düştüğüm sevdayı, beni yakan ateşi
Sensiz geceler de hasretimi yazdım
Gittin arkanda bıraktığın harabeyi
Biçare kalışımı, sana anlatamadıkları mı
Umutlarımı yazdım en çok da umutsuzluklarımı
Ben şair değilim yazdıklarım da şiir değil
Ağıdımdır yazdıklarım kelimeler göz yaşım
Dökülür kağıtlara satır satır hece hece
Asla isyan değildir, yazdıklarım
Yapamam kıyamam ki sana ben
Kırgınım kırıldım hakkımdır biraz sitem
Ben şair değilim nede bu yazdığım şiir
Bu sana ulaşamayan sesim  Duyuyormusun ey yarim